Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2014

pine
9156 d172

February 08 2014

pine
To było jedno z tych spojrzeń, po których czujesz się zeskanowany i odczytany z dokładnością co do spójnika i pięciu zer po przecinku.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
pine
Ty rzeczywiście się boisz (...) samego siebie.
— Jakub Żulczyk
pine
Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żet. ~ O lęku
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk

January 17 2014

pine
Kobiety płaczą i czasami wychodzi im to na zdrowie. Popłaczą i idą dalej.
— Lekarze
Reposted fromamarantowa amarantowa viashovel shovel
pine
Zakochaj się, gdy będziesz gotowy, a nie kiedy jesteś samotny.
— djabeu sentences
Reposted fromcytaty cytaty viashovel shovel

January 08 2014

pine
7127 b7c6
Reposted fromgratee gratee viaiunfabulous iunfabulous

January 07 2014

pine
2491 861d
Reposted fromcaraseen caraseen

December 28 2013

pine
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
— Sonia Pohl
Reposted fromnoms noms viajustinne justinne

December 13 2013

pine

Reposted fromcaraseen caraseen viapoppyseed poppyseed
pine
6964 2379
Reposted fromiunfabulous iunfabulous

December 08 2013

pine
Dochodziłem do pokoju z własnymi myślami i wydawało mi się to jakieś proste i łatwe, wnioski logiczne, rzeczy - oczywiste, mózg akceptował słowa, zdania miały sens, brzuch się nie skręcał. Było mi tak luźno, tak swobodnie, aż mi się zaczęły fantazje, same dobre, same ciepłe, same z nami, same w nas. Jakieś przeprzyjemne bliskości i oddalenia chwilowe, śmiechy, uśmiechy, całusy i pocałunki, i bliskość taka, że aż w głąb ciał. Chciałem ciebie i nie mogłem z tego głodu zasnąć. Pozwalałem sobie nawet na fantazje, które po chwili, słowo, z wypiekami odrzucałem, albo takie, od których mi samemu było głupio i nie wiem, czy po prawdzie chciałbym w ogóle. Mówiłem do ciebie. Byliśmy. Rzeczy miały sens.

Zasnąłem.
— Ochocki, Vithren, "Łuny twojego uśmiechu", "Nowe bilety"
Reposted fromvith vith

November 26 2013

pine
pine
6174 3d2d 500
Westminster Bridge.
pine
1246 fce2
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish
pine
9716 4035
Reposted fromadriannak adriannak viamarthaska marthaska

November 25 2013

pine
Reposted fromsplendiid splendiid viadiebitchdie diebitchdie
pine

"Oto leżymy obok siebie" -Agnieszka Lisak-

Oto leżymy obok siebie
jak dwa upadłe anioły
cali w piórach
z rozdartej poduszki
tak nagrzeszyliśmy
że nawet święty uciekł z obrazka
a cienie przerażone
po angielsku zniknęły o świcie


bo znów wodziłeś mnie na pokuszenie
swoim ciałem
znów nocą odważyliśmy się wtargnąć do raju
by garściami rwać jabłka
znów zgubiliśmy nasze listki figowe
pine
1286 6c84 500
świetne
Reposted frompampunio pampunio viazarazwracam zarazwracam
pine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl